Działalność KNL

Body: 

W ramach działalności wspólnie uczymy się być otwarci na poglądy innych i pragniemy zrozumieć różnorodne spojrzenia na logistykę. Nawiązujemy kontakty ze środowiskami akademickimi jak i firmami z branży, organizujemy wykłady otwarte z udziałem teoretyków i praktyków, wycieczki do zakładów, prezentujemy referaty na konferencjach, warsztaty logistyczne w zaprzyjaźnionych szkołach, a także bierzemy czynny udział w konferencjach wyjazdowych.

 

Naszym głównym celem każdego roku jest organizacja konferencji logistycznej - Poznańskie Forum Logistyczne, w której udział biorą studenci z kół naukowych z całej Polski, wykwalifikowana kadra naukowa oraz przedstawiciele przedsiębiorstw zainteresowanych w kwestiach logistycznych.


Logo pfl