Opiekunowie

Chcielibyśmy podziękować opiekunom Koła Naukowego „Logistyka” za wspieranie naszych przedsięwzięć w minionych latach, a szczególnie za okazywaną nam cierpliwość oraz konstruktywne rady.


Marek Fertsch

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. nadzw. PP

Jest Profesorem nadzwyczajnym Politechniki Poznańskiej i Kierownikiem Zakładu Zarządzania Produkcją i Logistyki przy Instytucie Inżynierii Zarządzania. Zajmuje się problematyką zarządzania produkcją i logistyki, ze specjalnym uwzględnieniem logistyki produkcji.

Autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych oraz 50 projektów i ekspertyz opracowanych dla przemysłu. Swoje prace publikował w wielu czasopismach zagranicznych, m.in. International Journal of Production Economics i Journal of Materials Processing Technology. Jest członkiem International Society for Inventory Research. Wchodzi w skład rad programowych czasopism "Foundations of Control and Management Sciences" i "Logistyka".


Paulina Golińska

Opiekun merytoryczno-organizacyjny:

dr inż. Paulina Golińska

Jest absolwentką Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2003 roku ukończyła z wyróżnieniem (nagroda ABB "Strategia nad Strategiami") program Executive MBA prowadzony przez MCZ UW oraz University of Illinois at Urbana Champaign. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych oraz konsultingu w obszarze inwestycji i finansów przedsiębiorstw. Koordynowała pracę przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na liczne projekty inwestycyjne i doradczo-szkoleniowe.


Monika Kosacka

Opiekun organizacyjny:

mgr inż. Monika Kosacka

Absolwentka Politechniki Poznańskiej kierunku Logistyka specjalność Logistyka Łańcuchów Dostaw. Obecnie doktorantka na kierunku Zarządzanie i Systemy Produkcyjne. Obszar zainteresowań: logistyka, w szczególności aspekty zrównoważonego rozwoju w logistyce, remanufacturing.