Obecni Członkowie

Katarzyna Raunest

Przewodniczący

Jakub Mistrzak

Członkowie     

Magdalena Bociek

Piotr Fórmanek

Monika Fogt

Katarzyna Kowalska

Monika Łuczka

Balcerowska Kamila

Jakub Graczyk

Frąckowiak Maciej

Geisler Aleksander

Aleksandra Guderska

Justyna Krawiec

Mariusz Jankowski

Konstanty Ćwięka

Martyna Krawczyk

Paulina Juszczyńska

Ada Kłopocka

Arkadiusz Maćkowiak

Filip Marciniak

Aleksandra Jarecka

Dominika Adamiak

Jakub Józefowicz

Magda Miętkiewska

Łukasz Szopa

Jakub Szczupakowski

Karol Sadłowski

Robert Włodarczyk

Kinga Keller

Krzysztof Herbot

Bartosz Siemiński

Lucyna Sikora

Stanisław Stołowski

Alicja Wójcik

Marcela Zabost

Maciej Kończyk

Miłosz Smulski

Paulina Baczyńska

Milena Zaremba

Karol Żmich