III Sopockie Warsztaty Logistyczne

W dniach 17-18 listopada 2016 odbyły się III Sopockie Warsztaty Logistyczne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego organizowane przez Naukowe Koło Logistyki. Koło Naukowe „Logistyka” reprezentowała Monika Fogt i Paulina Juszczyńska, które wygłosiły referat pt. „5S z życia wzięte – czyli jak wdrożyć 5S w domu”. W wydarzeniu wzięło udział ok 100 osób, m. in. koła naukowe z Łodzi, Dąbrowy Górniczej, Wałbrzycha, Poznania oraz Warszawy. Po uroczystej inauguracji przygotowane były dwa bloki warsztatowe. Dziewczyny uczestniczyły w warsztacie przygotowanym przez firmę Federal-Mogul pt „Jak skracać czas dostaw oraz zmniejszać zapasy w branży Automotive” oraz „Ubezpieczenie ważnym ogniwem łańcucha dostaw” zaprezentowanym przez Kancelarię Brokerską WTB. Po warsztatach odbyły się prezentacje 6 referatów, które dostały się do konkursu. Reprezentantki Koła Naukowego „Logistyka” zajęły I miejsce, a referat o praktycznym wykorzystaniu metody 5S został odebrany bardzo pozytywnie. Wieczorem wybraliśmy się na wspólną integrację. Kolejnego dnia odbyły się wycieczki do siedziby fiirmy Federal-Mogul Bimet SA oraz do PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. Podsumowując, konferencja ta była bardzo ciekawym doświadczeniem, szczególnie przez skupienie się na praktycznych aspektach logistyki.